Image

Затверджено Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021-2026 роки

27 вересня 2021 року Президент України своїм указом № 487/2021 затвердив Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021-2026 роки, (https://www.president.gov.ua/documents/4872021-40193 ) до підготовки проекту якої, поряд з багатьма іншими організаціями громадянського суспільства активно були залучені експерти Карітасу України з адвокації Карітасу України Ростислав Кісь та Олеся Балян. Метою Стратегії є створення сприятливих умов формування, діяльності та розвитку інститутів громадянського суспільства (ІГС), налагодження взаємодії між громадянами, ІГС та органами державної влади і місцевого самоврядування, у тому числі для реалізації та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних інтересів, забезпечення громадської участі у прийнятті та реалізації владних рішень.

Стратегією передбачено чотири стратегічних напрямки, реалізація яких впродовж 2021-2026 років повинна забезпечити ефективний розвиток та належне функціонування ІГС в Україні, до яких належить:

  • забезпечення ефективних процедур громадської участі у формуванні та реалізації державної політики на національному та регіональному рівнях, вирішенні питань місцевого значення;
  • створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку інститутів громадянського суспільства;
  • стимулювання участі інститутів громадянського суспільства в соціально-економічному розвитку України;
  • створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці.

Експертами з адвокації Карітасу України було запропоновано та в подальшому включено у кінцеву редакцію Стратегії ряд заходів в рамках стратегічного напрямку стимулювання участі інститутів громадянського суспільства в соціально-економічному розвитку України, які в ході їх реалізації матимуть позитивний вплив на розвиток сфери надання соціальних послуг. Такими заходами є:

  • створення правових, регуляторних та економічних умов для участі інститутів громадянського суспільства у наданні за бюджетні кошти соціальних послуг;
  • залучення інститутів громадянського суспільства до оцінки з урахуванням принципу субсидіарності потреб у соціальних послугах, оприлюднення інформації про її результати та заплановані видатки;
  • сприяння участі інститутів громадянського суспільства у громадському контролі, моніторингу та оцінці якості надання суспільно значущих послуг за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;
  • невключення вартості соціальних послуг, наданих та отриманих особами, включеними до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб – отримувачів соціальних послуг;
  • прозоре визначення критеріїв конкурсного відбору інститутів громадянського суспільства як виконавців державних, регіональних і місцевих програм (у тому числі цільових) та одержувачів бюджетних коштів у рамках таких програм;
  • створення сприятливих умов для участі інститутів громадянського суспільства у державно-приватному партнерстві.

На виконання указу Президента України, зараз Кабінет Міністрів України спільно з ІГС розробляє трирічний план заходів з реалізації Стратегії на 2022-2024 роки. Представники Карітасу України також долучилися до розробки цього Плану заходів. Зокрема, 25 жовтня відбулася зустріч засновників Платформи за правові реформи для ОГС, під час якої ІГС представили свої пропозиції до Плану заходів та обговорили їх. В рамках зустрічі представники Карітасу України представили учасникам свої пропозиції заходів, які вважають за необхідне включити у План заходів в рамках реалізації стратегічного напрямку стимулювання участі інститутів громадянського суспільства в соціально-економічному розвитку України.

Міністерства та центральні органи виконавчої влади, відповідальні за підготовку Плану заходів, проводять громадські обговорення заходів у форматі онлайн-зустрічей. Графік таких зустрічей опубліковано Секретаріатом КМУ. Представники Карітас України беруть участь у таких зустрічах задля обговорення та забезпечення включення пропозицій Карітасу України до першого трирічного Плану заходів з реалізації Стратегії.

Categories: Новини

Залишити відповідь