Image

Видання

A COLLECTION OF STORIES TOLD BY SOCIAL COHESION GRANT RECIPIENTS

participating in «Bridging divides in conflict-affected communities
to develop capacity for conflict sensitivity» and
«Bridging divides in conflict-affected communities to ensure social cohesion» projects

ЗАВАНТАЖИТИ


ЗБІРНИК ІСТОРІЙ ОТРИМУВАЧІВ ГРАНТІВ З СОЦІАЛЬНОЇ ЗГУРТОВАНОСТІ ДЛЯ ГРОМАД

в рамках проєктів «Долаючи розломи: розбудова потенціалу
постраждалих спільнот щодо чутливості до конфліктів»
та «Долаючи розломи для соціальної згуртованості
у постраждалих від війни громадах

ЗАВАНТАЖИТИ


ПОСІБНИК ДЛЯ ФАСИЛІТАТОРІВ ГРОМАД МЕРЕЖІ ОРГАНІЗАЦІЙ КАРІТАС

Практики, методи, інструменти

ЗАВАНТАЖИТИ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ТА СУПРОВОДУ У ГРОМАДАХ

Особливості надання психосоціальних послуг під час війни

ЗАВАНТАЖИТИ


ПОСІБНИК ПО РОБОТІ З ВОЛОНТЕРАМИ КАРІТАСУ УКРАЇНИ

Посібник створено у співпраці з Відділом соціального служіння УГКЦ в рамках проєкту
«Створення соціальних центрів для нарощення потенціалу осіб і громад, які постраждали
внаслідок конфлікту в Україні, у сфері подолання труднощів та самозахисту», за підтримки Карітасу Німеччини, Федерального міністерства економічного розвитку і співпраці Німеччини (BMZ)
та EU Aid Volunteers

ЗАВАНТАЖИТИ


УКРАЇНСЬКИЙ МИР:
СПІЛЬНОДІЯ
РЕЛІГІЙНИХ ТА ГРОМАДСЬКИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ


Збірка висновків і рекомендацій
за результатами обговорення
Стратегії участі Церков і релігійних організацій
у миробудуванні «Україна – наш спільний дім»
(Київ, 5-6 лютого 2018 р.)

ЗАВАНТАЖИТИ


ДОСЛІДЖЕННЯ
КАРІТАСУ ЄВРОПИ ЩОДО ПРАКТИК ЗМІЦНЕННЯ ЗВ’ЯЗКІВ З УРЯДАМИ.

Українське видання здійснено МБФ «Карітас України» в рамках проектів «Лобістські заходи
Карітасу України, 2018-2019», «Лобіювання сталого надання соціальних послуг для вразливого населення, що постраждало внаслідок конфлікту в Україні у п’яти центрах «Карітас» в рамках реформи децентралізації, 2020-2025» за фінансової підтримки Федерального міністерства
економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) та «Карітасу Німеччини».

ЗАВАНТАЖИТИ


КАРІТАС У ДІЇ

Журнал про діяльність Карітасу України. Перший випуск за 2021 рік.

ЗАВАНТАЖИТИ


ІНСТРУКЦІЯ


з підготовки розрахунку вартості соціальних послуг відповідно до Методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних послуг
(згідно з наказом Міністерства соціальної політики від 7 грудня 2015 року № 1186)

ЗАВАНТАЖИТИ


Посібник «Любов’ю служіть один одному» призначений для допомоги в організації соціального служіння у парафіях УГКЦ.

ЗАВАНТАЖИТИ


СЛУХАТИ З ЛЮБОВ’Ю. ПАСТОРАЛЬНИЙ ПОРАДНИК

Проблема ВІЛ/СНІДу торкається не поодиноких людей чи певних прошарків соціуму, а всього суспільства: бідних і багатих, іноземців і місцевих жителів, чоловіків і жінок, людей похилого віку, дітей і молоді, людей різних професій, віросповідання і національної приналежності.

ЗАВАНТАЖИТИ


ДОЛАЮЧИ РОЗЛОМИ

ДОЛАЮЧИ РОЗЛОМИ:
У ПОШУКУ ВІДПОВІДЕЙ
НА ВИКЛИКИ ІНТЕГРАЦІЇ ПОТЕРПІЛИХ ВІД ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ
(АНАЛІТИЧНІ ЗАПИСКИ НА ПОЛЯХ)

Стрий-2016
ТОВ «Видавничий дім «Укрпол»

ЗАВАНТАЖИТИ


ДОЛАЮЧИ РОЗЛОМИ-2

ДОЛАЮЧИ РОЗЛОМИ-2:
РОЗШИРЕННЯ ПРОСТОРІВ
МИРОТВОРЕННЯ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ
ГРОМАДАХ УКРАЇНИ
АНАЛІТИЧНІ ЗАПИСКИ НА ПОЛЯХ

Стрий-2017
ТОВ «Видавничий дім «Укрпол»

ЗАВАНТАЖИТИ


ДОЛАЮЧИ РОЗЛОМИ-3

ПОСИЛЕННЯ
ВНУТРІШНІХ УКРАЇНСЬКИХ
(АНАЛІТИЧНІ ЗАПИСКИ НА ПОЛЯХ)

ЗАВАНТАЖИТИ


ІНФОРМАЦІЙНО-ЗВІТНЕ ВИДАННЯ ПРО РОБОТУ З ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ І ВАЖКОХВОРИМИ

Брошура про проект “Домашня опіка” і роботу Карітасу України з одинокими людьми похилого віку, людьми, що живуть із ВІЛ\СНІДом, жертвами тоталітарних режимів, невиліковно хворими.
Львів, 2012, 16 ст., українською та англійською мовами.

ЗАВАНТАЖИТИ


ІНФОРМАЦІЙНО-ЗВІТНЕ ВИДАННЯ ПРО РОБОТУ З НЕПОВНОСПРАВНОЮ МОЛОДДЮ

У брошурі – загальна інформація про неповносправних людей в Україні, опис роботи Карітасу України в даній сфері соціальної роботи, характеристика кожного із центрів, мистецькі вироби неповносправних людей, їх поезія та інше.

ЗАВАНТАЖИТИ


ІНФОРМАЦІЙНО-ЗВІТНЕ ВИДАННЯ ПРО МОБІЛЬНУ РОБОТУ З МОЛОДДЮ

Брошура містить інформацію про проект і концепцію мобільної роботи з молоддю Карітасу України, регіональні центри по мобільній роботі з кризовими дітьми і молоддю, а також інформацію про проблеми у сфері соціального захисту дітей та сімей з дітьми в Україні.

ЗАВАНТАЖИТИ


КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ

Дана концепція описує професійні засади та стандарти соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю в мережі Карітасу України, формує ознайомчий базис для організацій, з якими співпрацює Карітас України.

Читати онлайн


ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ

Політику було розроблено у якості джерела інформації та довідкового матеріалу, а також ряду стандартів та кодексу поведінки для всіх працівників, стажерів, консультантів, волонтерів та будь-яких інших осіб на посадах всіх рівнів та з різним ступенем відповідальності, які працюють з дітьми безпосередньо чи опосередковано в межах організації «Карітас України»

Читати онлайн