Image

Адвокація

Що таке адвокація?

Термін «адвокація» походить від латинського слова «advocare» і буквально означає «заклик до надання підтримки». Суть адвокації полягає у піднятті та вирішенні важливих для суспільства проблем шляхом кооперації та здійснення впливу на громадську думку та національну політику задля досягнення позитивних змін у суспільстві.

Адвокація в Карітасі України

Карітас України здійснює адвокаційну діяльність задля покращення становища вразливих категорій осіб та викорінення таких негативних соціальних явищ як бідність та соціальна ексклюзія. З метою досягнення цих цілей Карітас України взаємодіє та співпрацює з  представниками Уряду, центральними та місцевими органами виконавчої влади, народними депутатами, органами місцевого самоврядування та інститутами громадянського суспільства. 

Дбаючи про інтереси потребуючих та вразливих осіб  Карітас України здійснює адвокацію у трьох напрямках:

– законодавчий напрямок, який спрямований на формування національного законодавства, яке максимально покращуватиме рівень життя потребуючих та вразливих осіб;

– фінансовий напрямок, який спрямований на створення умов для бюджетного фінансування надання соціальних послуг інститутами громадянського суспільства, що з одного боку забезпечуватиме всеохопне та якісне надання допомоги потребуючим особам, а з іншого боку сприятиме забезпеченню сталості інститутів громадянського суспільства для систематичного надання ними допомоги потребуючим;

– політичний напрямок, який спрямований на формування національних політик та програм з урахуванням потреб найбільш вразливих категорій громадян та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах і спрямований на пошук рішень для покращення життя потребуючих осіб.

Експерти Карітасу України у сфері адвокації

Ростислав Кісь

керівник юридичного відділу, адвокат

rkis[at]caritas.ua

Олеся Балян

адвокат

obalyan[at]caritas.ua