Image

Активний «срібний вік» в Києві – на шляху до високих стандартів надання соціальних послуг

0 Comments

28 лютого 2020 року, у київському офісі Карітасу України відбулася експертна зустріч у форматі круглого столу із обговорення результатів дослідження, виконаного на першому етапі реалізації проекту АКТИВНИЙ «СРІБНИЙ ВІК» В М. КИЄВІ.

Бюро має солідний досвід співпраці зі знаними міжнародними партнерами і донорами з реалізації масштабних стратегічних проектів щодо модернізації системи надання соціальних послуг. Прагнення спробувати попрацювати в інших умовах та з новими партнерами стало рушієм для участі у конкурсі проектів Київської міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2019-2021 роки. За результатами конкурсу Бюро отримало фінансування проекту Активний «срібний вік» в м. Києві (інформаційний та навчально-просвітницький проект з організації сучасних форм надання соціальної підтримки людям похилого віку).

Для формулювання технічного завдання проекту були отримані консультації та проведені експертні зустрічі з фахівцями Директорату соціальних послуг та інтеграції Мінсоцполітики, недержавними організаціями, які опікуються допомогою людям старшого віку та партнерськими соціологічними компаніями.

Для розуміння актуальної політики на національному і місцевому рівні було проаналізовано «План заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року». Зокрема з’ясовано, що одними з ключових напрямів реалізації стратегії здорового і активного довголіття визначено такі кроки:

  • поліпшення умов для самореалізації громадян похилого віку та їх участі у процесах розвитку суспільства (зокрема шляхом організації і проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії щодо можливостей працевлаштування громадян похилого віку)
  • сприяння ініціативам з обміну досвідом і знаннями між поколіннями, розширення можливостей для передачі накопиченого досвіду працівниками похилого віку
  • формування політики навчання протягом життя з метою залучення громадян похилого віку до участі в освітніх процесах, розширення можливостей оволодіння новими професійними та загальноосвітніми навичками, зокрема у сферах сучасних комунікацій, комп’ютерної та інформаційної грамотності
  • збереження здоров’я та забезпечення добробуту громадян похилого віку (зокрема шляхом заохочення до здорового способу життя осіб усіх вікових груп як умови здорового старіння та активного довголіття, у тому числі сприяння фізичній активності громадян похилого віку).

На основі отриманої інформації було прийняте рішення робити фокус дослідження не на якості наявних соцпослуг для осіб старшого віку, а оцінювати потреби (це надзвичайно актуальна і поки що не унормована частина процесу надання соцпослуг у громаді на виконання нового Закону).

Протягом листопада-грудня 2019 р. спільно з партнерською організацією ГО «Центр соціальний моніторинг» було проведене опитування осіб старшого віку (60+) – мешканців міста Києва для отримання інформації про потреби людей старшого віку в соціальних послугах.

Загальна кількість опитаних становила 798 осіб в усіх районах м. Києва. Стандартне відхилення становить від 2,12 до 3,54%.

Метод збору інформації – індивідуальне інтерв’ю (face-to-face) за місцем проживання респондента.

В докладному опитувальнику (анкеті) містилося понад 40 найрізноманітніших питань, згрупованих в блоки

  • ЗДОРОВ’Я ТА МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ
  • ДОЗВІЛЛЯ ТА ОСОБИСТИЙ ЧАС
  • ДОСТУПНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
  • ОЦІНКА ІНФОРМАЦІЙНИХ І КОМУНІКАЦІЙНИХ ПОТРЕБ
  • ПРАЦЯ І ЗАЙНЯТІСТЬ
  • СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

Деталізовано статевий розподіл, три вікові когорти 60-65 років / 66-74 років / старші 75 років. Також для деяких питань інформація подана в розрізі великих макрорайонів (Центр, Лівий та Правий берег).

Отримані результати було презентовано спільно з МБФ Caritas Ukraine на круглому столі в експертному колі партнерських організацій, представників профільного Департампенту КМДА тощо.

Під час обговорення учасники круглого столу високо оцінили якісний рівень і значущість отриманих результатів дослідження:

«Департамент соціальної політики КМДА забезпечує реалізацію в м. Києві державної політики у сфері соціального захисту населення та міських цільових програм соціальної спрямованості. Надання соціальних послуг (соціальне обслуговування) є одним з п’яти ключових напрямів діяльності Департаменту. Щороку кількість тих, хто потребує допомоги, підтримки, послуг соціального спрямування зростає, і це потребує перегляду оцінки потенційних споживачів соціальних послуг»

ЮЖАНІНА Ірина, начальник управління з гендерних питань та взаємодії з громадськими організаціями інвалідів, ветеранів війни і праці Департаменту соціальної політики Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

«Дані, які ми отримали, є досить цікавими і для нас, як аналітико-експертної організації, і для інших ГО, що опікуються наданням допомоги людям старшого віку, а також для Департаменту соціальної політики КМДА – як ключового органу, що формує і реалізовує соціальний порядок денний в м. Києві»

ДЗУНДЗА Ростислав, Голова правління ГО «Бюро соціальних та політичних розробок»

«Реалізація такого невеликого установчого дослідження моніторингу актуального стану справ щодо конкретної цільової групи киян є успішним прикладом перевірки методології для здійснення масштабніших досліджень (у т.ч. для створення гендерного паспорту м. Києва). Дослідження є не репрезентативним, а установчим – для моніторингу наявної ситуації, визначення найбільш значущих питань в соціальній сері щодо людей старшого віку для подальшої пріоритизації міської соціальної політики. Однак попри відносно невелику кількість опитаних отримані досить цікаві, а за окремими напрямами – унікальні дані».

ДМИТРУК Дмитро, Директор ГО «Центр «Соціальний моніторинг»

«Наша установа мала подібний досвід – у співпраці з Міністерством соціальної політики України кілька років тому ми проводили опитування осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах, а також пацієнтів геріатричних установ. Це нішеві специфічні цільові аудиторії з особливими потребами у соціальних послугах і допомозі. Презентоване нам сьогодні дослідження проведене на високому фаховому рівні і є унікальним, адже спектр питань, які було досліджено доволі широкий і дає змогу зробити чимало попередніх висновків для подальших більш прицільних розвідок. Таке дослідження має бути широко представлене фахівцям профільних департаментів КМДА та інших зацікавлених посадовців».

ІЛЬЧУК Леонід в.о. директора НДІ праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і НАН України, канд. політ. н., доцент

«У дослідженні багато разів підняті питання медичних послуг і медичного обслуговування. І отримані доволі дискутабельні відповіді. Очевидно, що нині в процесі реформи системи охорони здоров’я формується сучасна модель надання медичних послуг населенню – відбувається оптимізація мережі, перерозподіл функцій між різними рівнями і ланками системи тощо. І ці процеси потребують постійної і безперебійної комунікації, роз’яснення населенню загалом і його окремим групам особливостей надання послуг – і медичних, і соціальних. Згідна, що подібні дослідження є актуальними і надзвичайно потрібними для тих, хто приймає рішення і формує соціально-гуманітарний порядок денний на місцевому рівні».

ЧАЙКІВСЬКА Дзвінка, Генеральний секретар МБФ «Карітас України»

«Мені також, як і колегам за цим столом, доводилося брати участь в різноманітних опитуваннях і дослідженнях громадської думки з різних питань. Цільові аудиторії були трохи молодшими і легше досяжними. Нам сьогодні було представлене цікаве дослідження, адже питання, пов’язані з потребами осіб старшого віку – це питання, відповіді на які шукатимемо усі ми в майбутньому – хто раніше, хто пізніше. Тому надзвичайно важливо, щоби виклики, які нині постають перед установами і організаціями, відповідальними за соціальну політику, були, по-перше, глибоко дослідженими і обрахованими, а, по-друге, отримали зрозумілі і дієві алгоритми реалізації».

БЕРЕЗЮК Ольга, аналітикиня, експертка з соціо-гуманітарних питань

Підсумком експертної наради стала рекомендація презентувати результати проекту ширшому колу стейкхолдерів – зокрема на Комітеті з питань соціальної політики та прав ветеранів Верховної Ради України, а також черговому засіданні Громадської ради при Міністерстві соціальної політики України

Бюро рішуче налаштоване продовжувати співпрацю з КМДА, аби проект Активний «срібний вік» в м. Києві був не просто одним з рядових проектів великої програми «Соціальне партнерство», а став фундаментом довготривалого партнерства міської влади з організацією громадського сектору для реалізації масштабної дорожньої карти реформування системи надання сучасних соціальних послуг.

Categories: News | Новини

Залишити відповідь