Image

В Україні триває діалог щодо реформування практики надання соціальних послуг населенню за державні кошти

0 Comments

16.10.12, Україна
На початку жовтня в Центрі перспективних соціальних досліджень Мінсоцполітики та Національної Академії Наук України пройшов семінар з представниками благодійних та громадських організацій, які працюють в сфері надання соціальних послуг уразливим групам населення. Темою зустрічі було питання координації та забезпечення фаховості пропозицій неурядових організацій щодо напрямів реформування системи соціальних послуг.

Під час проведення семінару увага була акцентована на тому, що тема реформування соціальних послуг на сьогодні є важливою складовою сучасної соціальної політики України та стає все більш популярною серед міжнародних донорів, а значить і серед наукових, громадських і благодійних організацій. Але з різних сторін до Міністерства соціальної політики надходять пропозиції, які часто носять суперечливий характер.

Зі свого боку Мінсоцполітики активно залучає представників «третього сектору» до розробки та обговорення документів, але не завжди ці пропозиції є фаховими та можуть бути застосовані на практиці.

Так, ряд громадських організацій пропонують вести мову про закупівлю соціальних послуг лише у об’єднань громадян, що створює перепони для благодійних організації в наданні соціальних послуг за бюджетні кошти. Виключення благодійних організацій з переліку надавачів соціальних послуг, суперечить Закону України «Про соціальні послуги».

Питання соціального замовлення також по-різному трактується і громадськими, благодійними організаціями. Декілька громадських і координаційних рад при центральних органах виконавчої влади мають власні напрацювання щодо реформування системи соціальних послуг. Впровадження соціального замовлення повинно відображати наявну ситуацію з наданням соціальних послуг, у тому числі уразливим групам населення та спиратися на наукові дослідження та напрацювання, в тому числі і соціологічні опитування, ? наголошують експерти.

В 2010 році впровадженням соціального замовлення займалися окремі організації, а цьогоріч даним питанням зацікавилась значно більша кількість різних організацій і проектів, навіть ті, які ніколи не надавали соціальних послуг. Нині соціальним замовленням займаються низка агенцій ООН в Україні, декілька програм, що фінансуються з боку Американського Агентства міжнародного розвитку, Глобальним фондом, іншими донорськими організаціями.

Також і Центр перспективних соціальних досліджень Мінсоцполітики та НАН України із залученням НУО розробив «Методичні рекомендації щодо впровадження соціального замовлення для Головних управлінь праці та соціального захисту населення», провів ряд соціологічних досліджень стосовно надавачів та отримувачів такого роду послуг. Він має значний досвід щодо дослідження сфери соціальних послуг, розробляє державні стандарти для бездомних осіб тощо. На базі Центру за фінансової підтримки Європейського Союзу створено Центр збору і обробки даних для підтримки середньострокової стратегії поліпшення системи соціальних виплат, соціальних допомог та пільг.

В результаті нещодавньої зустрічі представників «третього сектору» і влади учасники семінару дійшли висновку запропонувати Міністрові соціальної політики України Сергієві Тигіпко наступне:

– для оптимізації та координації зусиль щодо надання адресних соціальних послуг уразливим верствам населення України визначити єдиний науковий координуючий орган, що забезпечує аналіз і відпрацювання пропозицій, які надходять від громадських, благодійних та міжнародних організацій. Таким органом може бути Центр, як наукова установа, що має досвід в напрацюванні прикладних наукових досліджень в даному напрямі із врахуванням світового досвіду;
– на часі є розробка Постанови Кабінету Міністрів України щодо проведення конкурсу на соціальне замовлення;
– вважається за необхідне прийняти та затвердити наказом Міністра Методичні рекомендації щодо проведення конкурсу на соціальне замовлення обласними (районними) радами;
– залучити громадські та благодійні організації до участі в обговоренні стратегічних напрямків реформування соціальної політики України, шляхом створення на базі Центру робочої групи з питань підготовки пропозицій щодо реформування соціальної політики України у тому числі і реформування системи соціальних послуг.

Categories: Новини

Залишити відповідь