Image

В Міністерстві соціальної політики України відбулось громадське обговорення нової редакції Закону України «Про соціальні послуги»

0 Comments

10.02.14, Україна
8 лютого в Міністерстві соціальної політики України відбулось громадське обговорення нової редакції Закону України «Про соціальні послуги». Це суттєвий і важливий крок у реформі  системи надання соціальних послуг в Україні, до якого активно залучений Карітас України.

Ініціаторами обговорення нової редакції закону виступили Департамент соціальних послуг Міністерства соціальної політики, Координаційно-експертна рада з питань соціальної політики Центру перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної політики (далі – МСП) та Національної академії наук (далі – НАН) України, Підкомітет з реформування соціальних послуг Комітету з питань формування державної політики у сфері надання соціальних послуг людям похилого віку, інвалідам, безпритульним громадянам, іншим соціально вразливим верствам населення Громадської ради при МСП. В громадських слуханнях прийняло участь більш ніж 30 представників недержавних і міжнародних організацій, міжнародних проектів, серед них Карітас України.

Про реформу системи надання соціальних послуг в Україні загалом говорять давно, однак досі не вироблено цілісних і послідовних підходів до вирішення стратегічних питань подальшого соціального розвитку країни. Карітас України активно долучився до цього процесу у 2012 році: спочатку ми провели грунтовний аналіз медико-соціального і юридичного поля  діяльності, а потім активно включились у  процес зміни і вдосконалення вітчизняної системи надання соціальних послуг для вразливих категорій населення.

В «Стратегії подолання бідності», яка була затверджена Указом Президента України ще 15 серпня 2001 року, були визначені основні напрямки реформи:
1.    поглиблення адресності державної соціальної допомоги;
2.    окремі пільги населенню має бути замінено на соціальні послуги;
3.    перехід від бюджетного фінансування відповідних державних установ до програмного фінансування на конкурсних засадах громадських організацій, які надаватимуть такі послуги;
4.    здійснення передачі органам місцевого самоврядування повноважень щодо планування, фінансування та організації надання соціальних послуг.

Ці чотири пункти є базовими для перетворення пострадянського соціального захисту, що досі панує в Україні, в сучасну систему надання соціальних послуг. У 2003 році Верховна Рада України прийняла Закон України «Про соціальні послуги», який став базовим для реалізації завдань щодо розвитку системи надання соціальних послуг, але жоден з цих чотирьох пунктів не було виконано і досі сфера соціального забезпечення в відстає від реалій українського суспільства на декілька десятків років.

Серед сьогоднішніх проблем у сфері надання соціальних послуг слід виділити насамперед недосконалість законодавчої бази, якою регламентується низка питань галузі, також недостатня якість та ефективність послуг, соціальна несправедливість, низький рівень адресності послуг, високі адмініс¬тративні витрати, недостатня прозорість, практична відсутність системи стандартів, невідповідність мережі бюджетних установ у сфері надання соціальних послуг її повноваженням, багаторівнева ієрархію мережі бюджетних установ, недофінансування установ у сфері надання соціальних послуг, низька ефективність механізму кошторисного фінансування, не пов’язаного з результатами діяльності бюджетних установ у сфері надання соціальних послуг, відсутність правової регламентації діяльності адмініс¬трації бюджетної установи щодо розпорядження доходами від підприємницької діяльності, що призводить до неефективного використання цих коштів, обмеження права споживача соціальних послуг на вибір постачальника послуг тощо.

У 2007 році була схвалена «Концепція реформування системи соціальних послуг», яка передбачала реалізацію 4-х базових завдань. «Концепція реформування системи соціальних послуг реалізована не в повному обсязі внаслідок відсутності законодавчого регулювання питань, зокрема, щодо формування соціального замовлення, визначення потреб адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах, їх видах та обсягах, планування та надання соціальних послуг з урахуванням визначених потреб і запровадження стандартизації зазначених послуг», – власне так було зазначено в «Стратегії реформування системи надання соціальних послуг», яка затверджена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2012 р. № 556-р, яким також було скасовано Концепцію.

Зараз реформа системи надання соціальних послуг продовжується. Протягом 2012-2013 років Міністерством соціальної політики було прийнято низку нормативно-правових документів, які сприяють роздержавленню та підвищують ефективність соціальних послуг, ведеться обговорення  впровадження соціального замовлення та широкого залучення недержавних організацій в якості надавачів соціальних послуг.

Під час виступів на громадському обговоренні нової редакції Закону України «Про соціальні послуги» 8 лютого учасники зазначили, що в сфері надання соціальних послуг діє розгалужена система державних і комунальних установ та закладів (Центри соціальних послуг для сім’ї, дітей та молоді, Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)) і їх діяльність регулюється двома законами: «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» та «Про соціальні послуги». Важливим завданням реформи є об’єднання цих двох Законів в один, але це не основне завдання – найбільш важливим є нормативне закріплення реформи, а саме:
–          забезпечення рівності усіх надавачів соціальних послуг незалежно від форм власності;
–          забезпечення інтересів отримувачів соціальних послуг;
–          активне включення у процес визначення потреб, оцінку якості та моніторинг надання соціальних послуг представників отримувачів соціальних послуг та недержавних надавачів.

«Нова редакція Закону «Про соціальні послуги» буде зорієнтована на виконання завдання реформування соціальної сфери, а також буде враховувати найкращі надбання діючого законодавства. Протягом всієї розробки проекту Закону до роботи активно були залучені Карітас України та інші недержавні та міжнародні організації – відтак в новій редакції враховано пропозиції та найкращих досвід ефективних надавачів соціальних послуг та справжні потреби отримувачів», –  зазначає Дзвенислава Чайківська, керівник лобістської групи Карітасу України.

Учасники Громадського обговорення нової редакції Закону України «Про соціальні послуги» підтримали зусилля Міністерства соціальної політики щодо реформування системи надання соціальних послуг і залучення недержавних надавачів соціальних послуг та об’єднань отримувачів на етапах визначення потреб, оцінки якості та надання соціальних послуг. 12 лютого вирішено провести робоче засідання Координаційно-експертної ради з питань соціальної політики Центру перспективних соціальних досліджень МСП та НАН України для врахування пропозицій, які були озвучені під час засідання 8 лютого. Після цього законопроект буде передано в Департамент соціальних послуг Міністерства соціальної політики.

Categories: Новини

Залишити відповідь

uk Ukrainian
X