Image

Вперше до розробки Національної стратегії України щодо наркотиків залучено представників громадських організацій

0 Comments

06.06.12
На міжнародній конференції високого рівня «Українське суспільство і наркотики: вибудова нового стратегічного підходу», що відбулась в Києві 21–23 травня, було представлено проект Національної стратегії України щодо наркотиків на період до 2020 року, який пройшов широке громадське обговорення та міжнародну експертизу. Мета Стратегії – забезпечити скорочення незаконної пропозиції та попиту на наркотики та досягнення балансу в політиці держави між каральними заходами у сфері протидії незаконному обігові наркотиків і забезпеченням доступності наркотичних засобів у лікувальних цілях.

В роботі конференції у Києві, зокрема, взяли участь представники Ліги сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги, БФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні”, Карітас України, ВБФ “Коаліція ВІЛ-сервісних організацій”, “Всеукраїнська мережа ЛЖВ” та інших.

Дзвенислава Чайківська, представниця Карітасу України, зазначає, що у проекті Національної стратегії враховано пропозиції і зауваження, висловлені учасниками громадських слухань в Одесі, Львові, Харкові, міжнародними експертами Міжнародного комітету по контролю за наркотиками, Управління ООН з наркотиків і злочинності, Групи Помпіду Ради Європи, науковцями, представниками інститутів громадянського суспільства.

Передбачається, що поетапна реалізація Стратегії щодо наркотиків на період до 2020 року дасть змогу досягти позитивних змін у наркоситуації в Україні. Йдеться, зокрема, про декриміналізацію наркозалежних за рахунок поліпшення лікувально-реабілітаційних заходів, удосконалення порядку віднесення речовин до наркотичних, підвищення ефективності заходів профілактики, лікування та реабілітації наркозалежних, реалізації спільних проектів і програм у галузі освіти, пенітенціарній системі тощо. Очікується, що зниження порогових послуг і впровадження ранньої діагностики нарковживання сприятимуть зменшенню смертності від передозування.

Основним же стратегічним підсумком впровадження запропонованих нових підходів і практичних заходів має стати суттєве зниження впливу незаконного обігу наркотиків на суспільство, що у свою чергу сприятиме оздоровленню нації. Україна відкрита для широкого діалогу. Її державна політика щодо наркотиків знаходить розуміння й підтримку на міжнародному рівні. Спільно з Управлінням ООН з наркотиків та злочинності, Групою Помпіду Ради Європи започатковано реалізацію низки проектів, що мають добру перспективу.

Сучасна наркополітика має формуватися на збалансованих підходах і чітко визначених цільових установках, спрямованих на істотне скорочення немедичного вживання наркотиків – з одного боку, і з другого – на усунення фінансових, організаційних, технічних, інформаційних та інших передумов функціонування наркозлочинності.

Стратегія є основоположним чинником наркополітики держави і визначає сутність, зміст та сучасні напрями діяльності суб’єктів її реалізації. Вона базується на положеннях Конституції України, національного законодавства та на відповідних фундаментальних принципах Організації Об’єднаних Націй, Ради Європи і Європейського Союзу, включаючи Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з якою нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню, а також Конвенцію про захист прав та гідності людини у зв’язку з використанням досягнень біології та медицини – щодо того, що лікування може проводитися лише за умови добровільної та поінформованої згоди пацієнта.

Новий стратегічний вектор наркополітики зумовлений потребами зростання її ролі в системі інших сфер управління життєдіяльністю держави. Це потребує докорінної перебудови наркополітики як чинника здоров’я, безпеки та майбутнього нації. Сучасний зміст і методологічні засади Стратегії враховують такі цивілізаційні зміни, як глобалізація суспільних процесів, гуманізація багатьох аспектів життя, пріоритет прав і свобод людини. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю – саме цей людиноцентристський підхід покладено в основу Стратегії.

Categories: Новини

Залишити відповідь