Image

Карітас – один з лідерів реформування соціальної сфери в Україні

0 Comments

04.08.2016, Україна

Одним з пріоритетних напрямів діяльності Карітасу України є реформування соціальної сфери України, створення можливості фінансування соціальних послуг, які надаються громадськими організаціями за кошти державного та місцевих бюджетів, а також об’єднання зацікавлених сторін для вироблення науково обґрунтованих підходів до вирішення ключових питань подальшого соціального розвитку країни.

Саме тому Карітас був одним з ініціаторів створення у 2012 році Координаційно-експертної ради (КЕР) Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики і НАН України, яка покликана стати зосередженням експертів з реформування соціальної сфери в Україні. Головою КЕР є Генеральний секретар МБФ «Карітас України» Дзвенислава Чайківська. За її словами, «КЕР вже 5 років об’єднує фахівців соціального сектору, які займаються питаннями його розвитку. За цей період було розроблено низку нормативно-правових документів, вироблено спільне бачення представників профільних міністерств, українських громадських організацій та міжнародних установ найгостріших питань соціального захисту та нових підходів до розвитку соціального сектору».

За п’ять років існування КЕР було проведено більше 50 засідань, круглих столів та конференцій, де обговорювались проблемні питання реформування соціальної сфери України. Одним з таких заходів став круглий стіл «Соціальний сектор як інструмент людського розвитку», який пройшов 29 липня 2016 р. Метою засідання стало обговорення дослідження «Аналіз реформування соціального сектору в Україні», яке виконувало Бюро соціальних та політичних розробок за підтримки UNICEF. В його роботі взяли участь представники профільних наукових установ, зокрема, Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», НДІ праці і зайнятості населення МСП України і НАН України; представники міністерств, а також представники низки міжнародних та українських неурядових організацій, що працюють в соціальній сфері.

Секретар КЕР, керівник експертної групи, яка проводила дослідження, Ігор Камінник, представив два компоненти звіту – «Аналіз процесів реформування соціального сектору в Україні» та «Аналіз нормативно-правових і стратегічних документів у сфері реформи соціального сектору» – які дозволили унаочнити кілька нагальних проблем, реформування соціального сектору, без яких неможливий подальший прогрес. Перша проблема – розрізненість експертів, адже наразі процес реформування в Україні проводиться декількома незалежними один від одного інституціями, кожна з яких має власне, відмінне від інших, бачення майбутнього соціального сектору. Це в свою чергу приводить до появи різноманітних нормативно-правових актів, що протирічать один одному. Друга – відсутність спільної ідеологічної платформи соціальної сфери. Досить часто громадські організації, які фінансуються донорськими структурами, змушені адаптувати свою проектну роботу під вимоги того чи іншого донора, що сприяє тому, що нормативні документи, які розробляються в рамках кожного конкретного проекту, відображають ідеологію донора, який не є експертом з тенденцій розвитку України. Третя проблема полягає у т.з «звітуванні розробленими законопроектами», коли громадські організації чи урядові інституції розробляють нормативно-правові документи, які навряд чи в будуть виконуватися, аби просто виправдати фінансування.

В ході дискусії, учасники круглого столу наголосили на необхідності створення нової спільної координаційної платформи, яка, за словами Артура Айвазова, голови сектору соціальної політики UNICEF Україна, «використає досвід КЕР та об’єднає основних гравців соціального сектору і дозволить розробити узгоджений проект системної реформи соціального сектору». Карітас та UNICEF будуть основними координаторами діяльності з переформатування КЕР та створення нової платформи реформування соціальної політики України з максимальним залученням всіх ключових гравців.

Categories: Новини

Залишити відповідь

uk Ukrainian
X