Image

Робота з людьми з особливими потребами

Серед пріоритетів роботи Карітасу України – допомога молодим людям з інтелектуальною недостатністю та іншими неповносправностями.
З 2008 року у рамках проекту «Мережа центрів дозвілля та соціальної реабілітації для людей з особливими потребами в Україні» працюють 6 центрів для неповносправної молоді: у Львові, Івано-Франківську, Дрогобичі, а також у Коломиї та Бориславі. Вони охоплюють близько 280 молодих людей з інвалідністю, а також їхні сім’ї чи опікунів.

Метою проекту є сприяння розвитку та соціальній інклюзії молодих дорослих людей з особливими потребами в суспільство як один із способів дотримання їхніх прав. Створення атмосфери взаємного сприйняття, доброзичливості, безпеки, взаємодопомоги та емоційної підтримки дає можливість підопічним Карітасу розкрити
творчий потенціал, самовиразитись, покращити соціальні навики, міжособистісні відносини та поведінку, зменшити відчуття тривоги та агресії, проявити свої таланти.

Центри для молодих людей з особливими потребами:

  • Надають соціальну та психологічну допомогу особам з неповносправністю;
  • Сприяють інтеграції молоді з інтелектуальною недостатністю у місцеві громади та суспільство;
  • Сприяють незалежності та мобільності неповносправних осіб через допомогу в опануванні соціальних навиків;
  • Надають психологічну та моральну підтримку членам родин підопічних осіб;
  • Реалізовують адвокатування прав на соціальні послуги для людей з особливими потребами;
  • Покращують поінформованість суспільства для усвідомлення проблем, пов’язаних з життям людей з особливими потребами.
  • Цільовою групою цієї роботи є молоді люди з інтелектуальною недостатністю та іншими неповноправностями віком від 18 років. Непрямими отримувачами допомоги є родичі та опікуни людей з особливими потребами, а також волонтери, студенти та місцеві громади.