Image

Кожен має право на працю!

0 Comments


Необхідна взаємодія профільних організацій та працедавців!
12.05.2010
В приміщенні Українського Католицького Університету відбулась презентація результатів соціологічно-оціночного дослідження, проведеного Карітасом України на замовлення Фонду «Східна Європа» в рамках виконання проекту «Кожен має право на працю». 
Тематика проекту: неповносправна молодь та можливості працевлаштування. Молодь з інвалідністю при спробі працевлаштуватися зазвичай стикається з низкою проблем, які необхідно вирішити, щоб реалізувати своє право на працю й зайнятість. З одного боку, це загальні проблеми, що є відображенням тенденцій формування сучасної соціальної політики в Україні та ситуації на ринку праці, коли попит на робочу силу є значно нижчим за пропозицію. З іншого боку, це специфічні проблеми осіб з інвалідністю, зокрема, молоді, які їм складно вирішити самотужки.
 
В процесі діяльності організацій, зорієнтованих на підтримку процесу забезпечення права на працю та зайнятість молодих людей з інвалідністю можуть виникати спірні питання, які потребують досягнення консенсусу. За даних умов актуалізуються ідеї соціального партнерства, в основі яких лежить колективний інтерес сторін. Зокрема, виникає необхідність створення представницького органу, здатного узгоджувати інтереси окремих суб’єктів.
 
Важливою є проблема професійного інтегрування людей з функціональними обмеженнями у соціальне середовище, зокрема,  забезпечення умов, для формування поля міжособистісних відносин, їхня підготовка  до успішної професійно-трудової активності.
 
Усвідомлюючи необхідність підтримки ініціатив щодо розвитку соціального партнерства у сфері сприяння забезпеченню права на працю та зайнятість неповносправної молоді у Львівській області, Товариство «Зелений хрест» реалізувало проект «Кожен має право на працю: Партнерство задля покращення можливостей для зайнятості молоді з особливими потребами», покликаний  сприяти взаємодії профільних організацій та працедавців, а в перспективі – координувати їх діяльність з урахуванням інтересів кожної із сторін.
 
У заході взяли участь: Віктор Карпенко (Фонд «Східна Європа»), Ольга Мельник (Товариство «Зелений хрест»), Олег Рісний (Міський Центр зайнятості), Мар‘яна Соболевська, Оксана Гаврилюх (Обласний центр Зайнятості), Рената Івать (Львівське обласне відділення фонду соціального захисту інвалідів), представники громадських організацій та навчальних закладів.
 
 
Основні завдання дослідження були виконані. Результати соціологічного дослідження Карітасу України представили: Оксана Магура – керівник проекту, Ростислав Кісь – юрисконсульт, соціологи – Оксана Іванкова-Стецюк, Анастасія Таранова, Руслан Савчинський.
 
1. Була оцінена  ефективність проектних ініціатив Товариства «Зелений Хрест», скерованих на долання існуючих законодавчих та адміністративних перепон у працевлаштуванні неповносправної молоді.
 
2. Описані загальні особливості середовища взаємодії державних служб зайнятості, громадських організацій та працедавців у сфері сприяння дотриманню права на працю та зайнятість молоді з особливим потребами у Львівській області.
 
3. Виявлені сильні та слабкі сторони стратегії проекту «Кожен має право на працю», а також оцінити його результати, продукти та особливості впливу на суспільство.
 
4. Проаналізовано  перспективи  координації громадських ініціатив в рамках політики соціального партнерства щодо формування сприятливого середовища для забезпечення права на працю та зайнятість неповносправної молоді.
 
5. Визначено відповідність методики проведеного в рамках проекту тренінгу «Профорієнтація молоді з  особливими потребами» програмним завданням проекту щодо перспектив покращення якості життя молодих інвалідів.

Categories: Новини
uk Ukrainian
X
%d bloggers like this: